Produkty

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Chcąc sprostać najbardziej wysublimowanym oczekiwaniom i potrzebom naszych klientów, a także chcąc dorównać kroku dynamicznym zmianom obserwowanym na rynku, nieustannie poszerzamy swój asortyment, ale również wybieramy tylko najlepszych dostawców.

Zielona-energia.com jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę hybrydowych bojlerów Logitex, zasilanych bezpośrednio z paneli PV oraz Watt Routerów, zarządzających procesem przepływu energii w budynku. Podmioty zainteresowane wprowadzeniem do swojej oferty ww. urządzeń zachęcamy do kontaktu z nami.

Pełna oferta dostępna jest u Kierowników Regionu, Autoryzowanych Dealerów, Autoryzowanych Przedstawicieli i Autoryzowanych Partnerów Serwisowych.

Bojlery LOGITEX

Hybrydowe bojlery Logitex

IMG_6104_cien_cr

Podgrzewacze wody LX ACDC/M+K(KW) reprezentują nowe rozwiązanie techniczne ogrzewania wody z wykorzystaniem ekologicznie czystych źródeł energii. Do ogrzania wody wykorzystuje się energię słońca, która w ogniwach fotowoltaicznych wzbudza prąd stały, ogrzewający wodę w zasobniku. Oryginalnym rozwiązaniem jest podłączenie wprost do paneli fotowoltaicznych, przy którym nie powstają żadne straty energii elektrycznej , dlatego urządzenie pracuje bardzo efektywnie, przy tym zabezpieczona jest ochrona termiczna i bezpieczna regulacja całego systemu.

Prostota systemu i dowolność umieszczenia paneli fotowoltaicznych, ich eksploatacja nie wymagająca konserwacji i bardzo proste połączenie z zasobnikiem wody przy pomocy cienkiego kabla elektrycznego dają praktycznie nieograniczone możliwości wykorzystania urządzenia w domach jednorodzinnych i blokach mieszkalnych, jak również w obiektach przemysłowych.

Ze społecznego punktu widzenia chodzi o produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Wykorzystanie paneli fotowoltaicznych do ogrzewania wody to ekologiczna produkcja energii elektrycznej, którą w całości „konsumuje” bezpośrednio producent – PROSUMENT. Nie są wymagane zezwolenia na podłączenie, nie są również konieczne żadne dodatkowe urządzenia. Jest to do tej pory najbardziej efektywne i pozbawione strat wykorzystanie ekologicznej energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych.

 Dostępne w zielona-energia.com już od 2310PLN netto!

Możliwości ogrzewania

Na intensywność światła słonecznego wpływa pogoda i pora roku, dlatego słońce jest w naszych warunkach niestałym źródłem energii. Hybrydowe podgrzewacze potrafią ogrzewać wodę z wykorzystaniem promieniowania słonecznego albo poprzez kombinację słońca i stałych źródeł energii (gaz, elektryczność z sieci). Hybrydowe podgrzewacze wody LX ACDC/M+K są przeznaczone do grzania wstępnego i ogrzewania wody.

Grzanie wstępne wody

W celu grzania wstępnego wody podgrzewacze wody są umieszczane od strony źródła zimnej wody przed kotłem gazowym albo elektrycznym, z zasobnikowym albo przepływowym ogrzewaniem wody, albo z pompą ciepła (Rys. 1).

Rys. 1

Ciepła woda, zagrzana wstępnie przy pomocy paneli fotowoltaicznych, płynie bezpośrednio do zasobnika, wymiennika w kotle gazowym albo elektrycznym i jeśli jest dostatecznie ciepła, nie następuje pobór gazu czy energii elektrycznej, przez co udaje się znacznie zaoszczędzić energię. W przypadku gdy woda nie jest dostatecznie ogrzana energią z paneli fotowoltaicznych, nastąpi dogrzanie wody w kotle. Na samo dogrzewanie wody będzie zużyta znacznie mniejsza ilość energii, niż przy ogrzewaniu zimnej wody. Takie podłączenie podgrzewaczy wody LX ACDC/M+K gwarantuje ciepłą wodę również w przypadku długiego okresu niekorzystnej pogody i jednocześnie oszczędza znaczne środki finansowe dzięki oszczędności energii. Przy zastosowaniu podgrzewaczy wody do wstępnego grzania wody dla pompy ciepła, do zasobnika pompy płynie ciepła woda zamiast zimnej, zagrzana wstępnie aż do maksymalnego cieplnego limitu pompy ciepła.

Przy takim podłączeniu udaje się przedłużyć żywotność pompy ciepła aż o 30 %.

Podłączenie podgrzewacza wody LX ACDC/M+K przed kotłem gazowym umożliwia ogrzewanie wody również w przypadku, gdy nastąpi usterka albo ograniczenie dostawy gazu. W takim przypadku woda grzeje się przy pomocy słońca, albo jeśli pogoda jest niekorzystna, można uruchomić drugą, rezerwową spiralę w podgrzewaczu wody, która jest włączana przy pomocy drugiego termostatu. Spirala rezerwowa jest podłączona do energii elektrycznej z sieci (AC 230 V). Poprzez jej uruchomienie podgrzewacze wody LX ACDC/M+K stają się klasycznymi elektrycznymi podgrzewaczami wody i wspólnie z elektrycznym źródłem z paneli fotowoltaicznych w sposób pełnowartościowy ogrzewają wodę również bez dostawy gazu.

Ogrzewanie wody

Podgrzewacze wody LX ACDC/M+K można stosować jako samodzielne elektryczne podgrzewacze wody. Pracują na zasadzie dwóch oddzielnych obwodów elektrycznych (Rys. 2). Pierwszy jest podłączony do energii elektrycznej z sieci (AC 230 V) a drugi jest podłączony do ekologicznie czystej energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych. Obydwa obwody mogą pracować jednocześnie albo każdy samodzielnie.

Podłączenie do źródła energii elektrycznej z sieci gwarantuje ogrzewanie wody w czasie długiego okresu niekorzystnej pogody. Przy pomocy termostatu ustawia się wymaganą temperaturę wody (np. 45 °C). Po osiągnięciu ustawionej wstępnie temperatury 45 °C automatycznie wyłącza się dopływ energii elektrycznej z sieci (AC 230 V) a w podgrzewaczu wody woda nadal się grzeje, ekologicznie czystą elektryczną energią z paneli fotowoltaicznych (ogrzewanie aż do max. temperatury 75 °C).

Rys. 2

Przy tym nowym sposobie ogrzewania wody udaje się znacznie zaoszczędzić energię elektryczną pobieraną z sieci a co za tym idzie, znacznie zaoszczędzić środki finansowe. Podgrzewacze wody LX ACDC/M+K (KW) można wykorzystać również do podłączenia nocnego prądu (taryfa podwójna). W takim wariancie w nocy grzeje wodę źródło taniego nocnego prądu a w ciągu dnia ekologicznie wyprodukowany prąd z paneli fotowoltaicznych.

Hybrydowe podgrzewacze dla podłączenia w standardzie HDO są produkowane tylko na zamówienie!

Wyprodukowany prąd z paneli fotowoltaicznych można również akumulować przy pomocy systemu dwóch zasobników wody Logitex (Rys. 3).

Prąd z paneli w pierwszej kolejności grzeje wodę w pierwszym zasobniku wody, który jest przeznaczony do bieżącego zużycia ciepłej wody w gospodarstwie domowym. Po nagrzaniu pierwszego zasobnika, prąd z paneli fotowoltaicznych jest automatycznie przekierowany do ogrzewania wody w drugim zasobniku, do którego jest podłączona zmywarka do naczyń, a przez zawór mieszający również pralka.

Po włączeniu zmywarki albo pralki, nie następuje pobór energii elektrycznej z sieci do ogrzewania wody, ponieważ zamiast zimnej wody wpływa do zmywarki i pralki ciepła woda. W tym przypadku drugi zasobnik pełni funkcję akumulatora. Efekt jest taki sam – minimalny pobór energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej.

Drugi zasobnik jednocześnie zabezpiecza grzanie wstępne wody dla pierwszego zasobnika. Przy takim podłączeniu nie jest potrzebny falownik DC/AC do produkcji energii elektrycznej do sieci, ani elektryczne baterie z przetwornicą.

Do sieci dystrybucyjnej nie jest wysyłany prąd, wyprodukowany z paneli fotowoltaicznych i dlatego nie są potrzebne żadne zgłoszenia ani zezwolenia od operatora sieci dystrybucyjnej.

Cały ekologicznie wyprodukowany z paneli fotowoltaicznych prąd będzie zużyty w gospodarstwie domowym, przez co udaje się znacznie zaoszczędzić środki finansowe w gospodarstwie domowym za niepobrany z sieci dystrybucyjnej prąd.

Rys. 3

Wszystkie hybrydowe podgrzewacze wody typoszeregu M+K (KW) po nagrzaniu wody do ustawionej temperatury wyłączą się i automatycznie przekierują energię elektryczną do falownika (Rys. 4), gdzie prąd stały (DC) jest przetworzony na zmienny (AC). Ekologicznie wyprodukowany prąd elektryczny w pierwszej kolejności jest zużywany w ramach wewnętrznej sieci elektrycznej – i jeśli produkcja zaspokaja bieżące zużycie w domu, nie ma miejsca pobór energii elektrycznej z sieci publicznej. W ten sposób wyprodukowana energia elektryczna przynosi właścicielowi niemałe środki finansowe za zaoszczędzoną energię elektryczną z sieci publicznej. Zastosowanie podgrzewacza wody typoszeregu M+K (KW) umożliwia nie tylko 100 % wykorzystanie wyprodukowanej energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych, ale umożliwia też zastosowanie maksymalnego dozwolonego źródła paneli fotowoltaicznych również do mniejszych objętości zbiorników. W przypadku większego poboru ciepłej wody i następnego obniżenia jej temperatury w podgrzewaczu wody, nastąpi automatyczne przekierowanie energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych i falownika z powrotem do podgrzewacza wody. Falownik wyłączy się. Po nagrzaniu wody proces automatycznie powtarza się. Końcowym efektem stosowania podgrzewacza wody LX ACDC/M+K (KW) jest nie tylko ciepła woda, ale również własna produkcja energii elektrycznej dla gospodarstwa domowego, która może być stosowana na przykład do podłączania klimatyzacji albo ogrzewania. A to wszystko dzięki ekologicznie czystemu źródłu elektrycznemu. Nadwyżkę energii z podgrzewacza wody można przekierować do ogrzania dalszego podgrzewacza wody (Rys. 5) albo ładowania akumulatora.

Uwaga: Podgrzewacze wody typoszeregu LX ACDC/M+K (KW) zapewniają mechaniczne odłączenie prądu DC przy odłączeniu falownika (DC/AC) od sieci publicznej.

Rys. 4 i 5

Hybrydowe podgrzewacze wody LX ACDC/M+K (Rys. 6) można oprócz ogrzewania prądem AC i DC podłączyć również do zewnętrznego źródła ciepła (kominki, piece, pompy ciepła, kotły gazowe itp.). Przy pomocy zabudowanego systemu rurek (wymiennik) w podgrzewaczu, następuje przekazanie ciepła do wody w podgrzewaczu. Hybrydowy podgrzewacz LX ACDC/M+K można podłączyć do źródła zewnętrznego o maks. temperaturze wody kotłowej 100 °C i ciśnieniu 1 MPa. Wymiennik pracuje w obiegach wymuszonym, jak również w samoczynnym. (Dotyczy również typoszeregu LX ACDC/M+KW.)

Rys. 6_4

Karta katalogowa

WATTroutery SOLAR CONTROLS

Watt Routery

WRSterowniki WATTrouter M są pomysłowymi i uniwersalnymi urządzeniami programowalnymi, które pozwalają na akumulację nadwyżki (nadmiaru) energii wytwarzanej przez mikroelektrownię fotowoltaiczną (lub wiatrową). Umożliwiają efektywną akumulację nieelektryczną bez stosowania kosztownych akumulatorów.

Sterownik składa się z dwóch zespołów funkcjonalnych: modułu czujników prądu i regulatora.

Moduł czujników mierzy prądy płynące z domu i do domu. Regulator ocenia zmierzone prądy i uwzględniając próbkowane napięcie oblicza moc i kierunek przesyłu energii: wytwarzanie (produkcja) lub pobieranie (konsumpcja). Jeśli wykrywana jest produkcja, to wbudowane wyjścia regulatora włączają się zgodnie z zaprogramowanym układem priorytetów i załączają przyłączone do nich obciążenia. Regulator zawsze dąży do utrzymania zerowego przepływu energii przez moduł czujników prądu, a tym samym przez główny licznik energii elektrycznej w domu.

Korzystanie z poboru własnego energii EFW wymaga posiadania odbiorników ciepła (obciążeń termicznych), takich jak bojlery, pojemnościowe podgrzewacze wody, elementy grzewcze, podgrzewacze wody do basenu itd. Tę samą rolę mogą również pełnić klimatyzatory, pompy basenowe, pompy c.o. bądź podobne odbiorniki zdolne do akumulowania energii lub do poboru energii elektrycznej w czasie jej wytwarzania.

Sterowniki mogą być łatwo programowane przez interfejsy USB lub Ethernet. Dostępne są także aplikacje pod Windows i Android oraz interfejs sieciowy.

Korzyści:

Co osiągniesz instalując te urządzenia?

• BĘDZIESZ W STANIE ZUŻYĆ MAKSIMUM ENERGII WYTWARZANEJ PRZEZ PANELE FOTOWOLTAICZNE W TWOIM DOMU BEZ ODPROWADZANIA JEJ DO SIECI ENERGETYCZNEJ.

• ZMAKSYMALIZUJESZ EFEKTYWNOŚĆ SWOJEJ FOTOWOLTAIKI I POLEPSZYSZ ZWROT Z INWESTYCJI

• PRZYCZYNISZ SIĘ DO STABILIZACJI NAPIĘCIA W SIECI ENERGETYCZNEJ ORAZ POMOŻESZ W OCHRONIE ŚRODOWISKA

 

WR

Dostępne w zielona-energia.com już od 1365PLN netto!

Pompy ciepła DIMPLEX

BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ BEZ WĘGLA, OLEJU I GAZU

Milieu_LI_11TENa tle rosnących cen węgla, ropy czy gazu, a także niekorzystnych zmian klimatu, coraz większego znaczenia nabiera wybór przyszłościowych technologii pozyskiwania energii. Wykorzystując pompy ciepła w systemach grzewczych, rezygnujemy z paliw kopalnych i otrzymujemy maksymalny komfort przy zmniejszonych kosztach eksploatacji. W ten sposób, dbamy nie tylko o budżet domowy, ale również aktywnie włączamy się do ochrony klimatu, ułatwiając przyszłym pokoleniom życie w nienaruszonym środowisku.

ENERGIĘ SŁONECZNĄ MOŻNA WYKORZYSTYWAĆ PRZEZ CAŁY ROK

Pompy ciepła należą do najbardziej efektywnych systemów ogrzewania budynków i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Niezależnie od pory roku wykorzystują one ciepło słoneczne zgromadzone w ziemi, powietrzu atmosferycznym czy wodach gruntowych, które dostępne jest bezpłatnie i w nieograniczonej ilości. W ten sposób możemy równocześnie ogrzewać budynek i np. przygotować ciepła wodę użytkową. Jednocześnie oszczędzamy energie i chronimy środowisko naturalne przyczyniając się do zmniejszenia emisji CO2.

JAK DZIAŁA POMPA CIEPŁA?

Pompy ciepła pobierają energię słoneczną zmagazynowaną w środowisku naturalnym i wykorzystują ją w systemie grzewczym. Ogrzewanie z pompą ciepła składa się z instalacji dolnego źródła ciepła, samej pompy ciepła oraz odpowiedniego systemu rozprowadzania i magazynowania ciepła czyli instalacji grzewczej. Czynnik roboczy, cyrkulujący w zamkniętym obiegu, parując w niskich temperaturach, odbiera ciepło ze środowiska naturalnego (dolne źródło ciepła). Następnie za pomocą sprężarki pompy ciepła zostaje on doprowadzony do temperatury odpowiedniej do celów ogrzewania. Bezpłatnie pobrana energia cieplna oraz elektryczna energia napędowa, która jest konieczna do sprężania czynnika roboczego, dają w efekcie ciepło pozwalające ogrzać budynek.

CIEPŁO Z GRUNTU…

PC1Pompy ciepła solanka/woda z poziomym kolektorem gruntowym. W celu oszacowania powierzchni potrzebnej do ułożenia poziomych kolektorów gruntowych obowiązuje zasada: moc grzewcza pompy ciepła (kW) x 40 = powierzchnia (m2). Głębokość ułożenia rur wynosi najczęściej około 1,6 m poniżej powierzchni ziemi. Odstęp układania między pojedynczymi rurami wynosi 0,6-0,8 m.

PC2Pompy ciepła solanka/woda z sondą gruntową. Jeżeli nie mamy wystarczającej ilości miejsca do ułożenia poziomego kolektora gruntowego, chcemy maksymalnie wykorzystać energię cieplną gruntu bądź instalacja przewiduje możliwość dodatkowego chłodzenia, należy wykorzystać pionową sondę gruntową, którą umieszcza się w odwiercie na głębokości ok. 100 m.

 … CZY Z POWIETRZA?

PC3Pompy ciepła powietrze/woda do instalacji zewnętrznej: wysoka wydajność i cicha praca, łatwy montaż, solidna konstrukcja w metalowej obudowie, duża odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, wszechstronność zastosowań, możliwe wykorzystanie ciepła odpadowego i jednoczesne ogrzewanie oraz chłodzenie, możliwość połączenia równoległego dla obciążeń grzewczych >60 kW

PC4Pompy ciepła powietrze/woda do instalacji wewnętrznej: wysoka wydajność i cicha praca, niewielkie wymiary, montaż praktycznie w każdym pomieszczeniu gospodarczym, podłączenie źródła ciepła poprzez przewody powietrzne w ścianie, możliwe wykorzystanie ciepła odpadowego i jednoczesne ogrzewanie oraz chłodzenie, instalacja bezpośrednio przy ścianie lub narożna (modele ze zmianą kierunku powietrza o 90°)

ZINTEGROWANY SYSTEM DO OGRZEWANIA I CHŁODZENIA

Dla zapewnienia doskonałego klimatu w dobrze izolowanym nowym budownictwie, obok efektywnej instalacji ogrzewania z pompami ciepła coraz ważniejsze staje się także chłodzenie pomieszczeń. Nasłonecznienie, wewnętrzne obciążenia termiczne oraz ocieplenie klimatu przyczyniają się do rosnącego zapotrzebowania na chłód. Dla każdego dolnego źródła ciepła Dimplex oferuje doskonałe rozwiązanie, aby instalacja grzewcza mogła być wykorzystana także do chłodzenia.

Schemat instalacji grzewczo-chłodzącej przy wykorzystaniu rewersyjnej pompy ciepła:

PC5

1. Sterownik pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia.
2. Chłodzenie dynamiczne za pomocą konwektorów nadmuchowych z przyłączem kondensatu – odpowiednie do pomieszczeń mieszkalnych z wysokim obciążeniem termicznym lub pomieszczeń wykorzystywanych przemysłowo.
3. Termostaty przełączające z trybu grzewczego na tryb chłodzący.
4. Ciche chłodzenie wykorzystujące istniejące powierzchnie grzewcze (chłodzenie podłogowe, sufitowe lub ścienne).
5. Pokojowa stacja klimatyczna do regulacji temperatury zasilania przy chłodzeniu cichym poprzez pomieszczenie referencyjne.
6. Czujnik punktu rosy podłączony do sterownika chłodzenia – odpowiedzialny za przerwanie pracy urządzenia przy wystąpieniu ew. skropleń we wrażliwych miejscach systemu rozprowadzania chłodzenia.
7. Ogrzewanie podłogowe – przyjemne ciepło w porze zimowej.
8. Ciepło odpadowe powstałe w trybie chłodzenia, które może być wykorzystane do ogrzewania basenu.
9. Efektywne przygotowywanie ciepłej wody w trybie chłodzenia przy wykorzystaniu ciepła odpadowego.
10. Rewersyjna pompa ciepła  powietrze/woda Dimplex do montażu zewnętrznego.

OFERTA:

Pompy ciepła powietrze/woda

Pompy ciepła typu powietrze/woda wykorzystują energię z powietrza zewnętrznego w ciągu całego roku. Potrafią efektywnie pracować przy temperaturach powietrza od -25°C do +35°C. Dimplex oferuje pompy ciepła przystosowane do instalacji zewnętrznej oraz wewnętrznej.

Pompy ciepła solanka/woda

Pompy ciepła typu solanka/woda pobierają ciepło z energii słonecznej zgromadzonej w ziemi za pomocą poziomych kolektorów lub pionowych sond gruntowych w ciągu całego roku. Zazwyczaj są one bardziej wydajne od pomp ciepła powietrze/woda, ale wymagają większych nakładów podczas instalacji niż pompy ciepła powietrzne.

Pompy ciepła woda/woda

Pompy ciepła woda/woda czerpią ciepło grzewcze z wody gruntowej, która nawet zima osiąga temperatury od +7°C do +12°C. Jeżeli występuje ona w dostatecznej ilości i jakości, jest najbardziej efektywnym źródłem ciepła. Urządzenia tego typy należą do najbardziej wydajnych pomp ciepła.

Folie grzewcze ONDOLIA

Folie grzewcze

ondoliaOgrzewanie przy pomocy folii grzewczych oparte jest na technologii bezpośredniej przemiany energii elektrycznej w energię promieniowania podczerwonego. Naturalnym źródłem promieniowania podczerwonego jest Słońce. Promieniowanie podczerwone nie nagrzewa powietrza, tylko podłogę, ściany, meble i ludzkie ciało. Uczucie ciepła jest porównywalne z tym jakiego doświadczamy korzystając z kąpieli słonecznych.

Nie należy mylić promieniowania podczerwonego IR infrared z ultra fioletowym UV, rentgenowskim X czy promieniowaniem MV stosowanym w kuchenkach mikrofalowych.

Promieniowanie IR jest absorbowane przez „oświetlane” powierzchnie, które się wówczas nagrzewają, a następnie same oddają ciepło do otoczenia przez co pomieszczenie zostaje równomiernie ogrzane.

Folie grzewcze występują w kilku postaciach. Szczególnie oferujemy modele OPF 130 stosowane w procesie suchym (pływające podłogi) i OPFG 130/230 stosowane pod terakotę (łazienki, WC) . Istotnym elementem instalacji są termostaty, które uruchamiają system ogrzewania zgodnie z oczekiwaniami użytkowników (z reguły od 6 do 8 godzin dziennie).

Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja grzewcza pozwala na ograniczenie zużycia prądu do 40% w porównaniu z konwencjonalnym ogrzewaniem elektrycznym. Połączenie z mikroinstalacją fotowoltaiczną zapewnia jeszcze szybszy zwrot z inwestycji.

Dostępne w zielona-energia.com już od 126PLN netto! (1mb)

Panele PV

Panele fotowoltaiczne

panel fotowiltaiczny cien

Ogniwo słoneczne, ogniwo fotowoltaiczne, ogniwo fotoelektryczne, fotoogniwo – element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana (konwersja) energii promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego.

Panele mogą być zamontowane na wszelkiego rodzaju dachach (płaskich, dwuspadowych, wielospadowych) i wykonanych w różnych technikach pokrycia (dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blacha, papa etc…). Łączone w baterie szeregowo lub równolegle.

Dostępne w zielona-energia.com już od 899PLN netto!

Inwertery

Inwertery

inwerter_cienFalownik (ang. inverter) – urządzenie elektryczne zamieniające prąd stały, którym jest zasilane, na prąd zmienny o regulowanej częstotliwości wyjściowej. Jeśli w falowniku zastosuje się modulację szerokości impulsów PWM (ang. Pulse Width Modulation), to równocześnie ze zmianą częstotliwości można regulować wartość skuteczną napięcia wyjściowego.

Zadaniem inwertera w mikroinstalacji jest przekształcenie prądu stałego (DC) na prąd zmienny (AC) i skierowanie nadwyżek energii elektrycznej do sieci domowej lub na sprzedaż energii do sieci publicznej.

Dostępne w zielona-energia.com już od 2399PLN netto! (2kW)