Zastosowanie

Zielona-Energia.com daje ciepło Twojej rodzinie!

Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych może być produkowana i zużywana bądź sprzedawana wszędzie tam gdzie jest potrzebna, pozwalają na to warunki techniczne sieci elektroenergetycznej, gdzie jest możliwe usytuowanie paneli w sposób optymalny do przyjmowania promieniowania słonecznego bez zacienień. Najczęściej panele montowane są na dachach, zadaszeniach, wiatach, nasłonecznionych ścianach lub nieużytkach – tzw. instalacje gruntowe.

Instalacja fotowoltaiczna produkuje energię elektryczną w ciągu dnia tylko przez kilka – kilkanaście godzin. Aby zapewnić pełną niezależność od zakładu energetycznego, czyli budując tzw. instalację off-grid, konieczna jest akumulacja energii elektrycznej. Część energii możemy akumulować  w akumulatorach lub  w bojlerach CWU. Firma LOGITEX®  opatentowała bojlery, które grzeją wodę grzałką  prądu stałego płynącego bezpośrednio z paneli fotowoltaicznych a nadmiar energii przesyłany jest automatycznie do inwertera.

Wyłącznie opatentowane hybrydowe bojlery LOGITEX®  zapewniają  grzanie CWU bezpośrednio prądem stałym DC z paneli fotowoltaicznych  lub/oraz prądem zmiennym AC z sieci lub/oraz wężownicami z innych źródeł ciepła a także dalsze wykorzystanie energii elektrycznej w sieci domowej.

schemat 1

 

 

Jeśli energię elektryczną będziemy gromadzić w akumulatorach zdecydowanie podnosi to (nawet dwukrotnie) koszty inwestycji (konieczność zakupu akumulatorów i regulatorów ładowania itp), a także generuje spore koszty eksploatacyjne, gdyż żywotność akumulatorów jest jeszcze mała a po ich zużyciu konieczna będzie ich całkowita wymiana. Instalacje z akumulatorami polecamy tam gdzie nie ma sieci lub nie opłaca się ją zakładać.

Obecnie panele fotowoltaiczne w gospodarstwach domowych stosowane są głównie do obniżenia kosztów zużycia innych źródeł energii. W mikroelektrowni fotowoltaicznej o mocy 2kW średniorocznie  w naszych warunkach możemy wyprodukować i zużyć na własne potrzeby ok. 2000kWh co pozwoli zaoszczędzić rocznie ok. 1200zł. Dzięki znowelizowanej ustawie o odnawialnych źródłach energii ( tzw. mały trójpak) od września 2013 r. osoby fizyczne mogą instalować mikroelektrownie do 40kW bez zakładania działalności gospodarczej i uzyskiwania koncesji.

Zielona-Energia.com oferuje kompletne instalacje (panele PV, mocowania, przewody, hybrydowe bojlery LOGITEX®, inwerter, WattRouter®, Ondolia® ) i montaż.

tablica