Klauzula Informacyjna | Zielona Energia

Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna dot. Państwa danych osobowych

Administratorem danych przetwarzanych w związku z pozostawieniem danych do kontaktu w serwisie internetowym Zielona-Energia.Com jest Zielona-Energia.Com Klimczyk Fonfara Sp. j. z siedzibą w Częstochowie, ul. Krótka 29/31 (dalej „Zielona Energia”). Dane kontaktowe administratora danych: Zielona-Energia.Com Klimczyk Fonfara Sp. j. z siedzibą w Częstochowie, ul. Krótka 29/31.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Zielonej Energii:
dane-osobowe@zielona-energia.com

Przekazany nam numer telefonu oraz adres e-mail zostanie wykorzystany do:

  • skontaktowania się w celu przedstawienia oferty naszych produktów lub usług (podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 (dalej RODO), do czasu zrealizowania zamówionego kontaktu),
  • przesłania wiadomości sms/email potwierdzającej wpłyniecie zgłoszenia z prośbą o kontakt (podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Zielonej Energii – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), do czasu przesłania wiadomości,
  • wykazania zgodności z prawem naszego działania (podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Zielonej Energii – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), do czasu kiedy organy administracji mogłyby nas ukarać finansowo za niedopełnienie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów,
  • dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawą prawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Zielonej Energii – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przez okres, po którym przedawniają się roszczenia.

Podanie numeru telefonu nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ani warunkiem zawarcia jakiejkolwiek umowy, jednakże jest wymagane, jeśli chcą Państwo, abyśmy się z Państwem skontaktowali i przedstawili naszą ofertę.

Dodatkowo przetwarzamy również numer identyfikacyjny formularza oraz url formularza, w którym podali Państwo swój numer telefonu, co jest konsekwencją technicznego działania serwisu internetowego Zielonej Energii.

Państwa dane będą przekazywane podmiotom, które w ramach umów agencyjnych wykonują w imieniu i na zlecenie Zielonej Energii czynności związane z realizacją zamówionego kontaktu i przedstawieniem oferty produktów lub usług Zielonej Energii.
W dowolnym momencie możecie Państwo wycofać udzieloną zgodę wysyłając sms o treści NIE lub wiadomość e-mail o tożsamej treści, w odpowiedzi na otrzymaną od nas wiadomość sms/email potwierdzającą wpłynięcie Państwa zgłoszenia z prośbą o kontakt.
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody w okresie przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu również prawo do:

  • żądania dostępu do Państwa danych przetwarzanych przez Zieloną Energię,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez Zieloną Energię lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu.

W każdej chwili mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Zielonej Energii lub wobec przetwarzania danych w celu marketingowym. Realizacja przez nas tych praw uzależniona jest od możliwości zidentyfikowania osoby występującej z żądaniem, aby mieć pewność, że zostało ono złożone przez osobę do tego uprawnioną. Zakres każdego ze wskazanych wyżej praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możecie Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych. Z tych praw możecie Państwo skorzystać kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail dane-osobowe@zielona-energia.com

Jeśli uznacie Państwo, że Zielona Energia przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udzieloną wcześniej zgodę można w każdym momencie odwołać.