Program Mój Prąd to dofinansowanie do Twojej instalacji fotowoltaicznej, a w tym roku mamy już jego czwartą edycję. Przedstawiamy, jak razem z nami złożyć wniosek i jakie wymagania trzeba spełnić, aby uzyskać dotację.

Jakie dofinansowanie możesz zyskać?
Jakie są terminy IV edycji programu Mój Prąd?
Nabór wniosków w IV edycji potrwa od 15 kwietnia 2022 r. do 22 grudnia 2022 roku lub wyczerpania środków.
Jakie warunki trzeba spełnić, aby złożyć wniosek o dofinansowanie?
Wniosek o dofinansowanie może złożyć tylko osoba fizyczna, która ma podpisaną umowę kompleksową z OSD. 
O dotację w programie Mój Prąd można ubiegać się, jeśli:
Instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (wymiana licznika na dwukierunkowy)
Instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe
Wydatki poniesione zostały od 1 lutego 2020 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą (nowe zasady od 2021 r.)
Uwaga! W nowej edycji programu Mój Prąd, wniosek o dofinansowanie mogą złożyć prosumenci, którzy rozliczają się w nowym systemie net-billing. Osoby, które pozostają w systemie opustów, muszą najpierw złożyć wniosek o zmianę sposobu rozliczeń.
Wniosek możesz zgłosić samodzielnie
Krok 1
Przygotuj dokumenty
Poniżej przedstawiamy listę dokumentów, jakich będziesz potrzebować podczas samodzielnego składania wniosku: 
 • Faktura za instalację PV od zielona-energia.com;
 • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej oraz oświadczenie potwierdzające rozliczanie się na zasadach systemu net-billing.
 • Potwierdzenie płatności (potwierdzenia przelewu, w przypadku kredytu/leasingu potwierdzenie płatności od zielona-energia.com o wpłynięciu środków z banku);
 • Zaświadczenie OSD potwierdzające przyłączenie do sieci – zaświadczenie wystawia OSD po wymianie licznika na dwukierunkowy. W przypadku braku otrzymania zaświadczenia od pracownika OSD dokument można otrzymać dzwoniąc na infolinię do swojego operatora. Na zaświadczeniu musi być wpisany numer PPE (Punkt Poboru Energii), zaświadczenie wysyłane jest do klienta w wersji papierowej.
 • Protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów (magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią HEMS/ EMS).
Jeśli posiadasz kilka dokumentów jednej kategorii, np. 2 faktury, zeskanuj je lub skompresuj do jednego pliku (np. ZIP). 

Krok 2

Przygotuj dane

Do złożenia wniosku potrzebne będą: numer PESEL, numer konta bankowego, numer PPE, numer ewidencyjny działki, numer umowy kompleksowej, adres e-mail, numer telefonu, moc instalacji, jej koszt i daty płatności.

Krok 3

Złóż wniosek
Do złożenia wniosku potrzebne będą: numer PESEL, numer konta bankowego, numer PPE, numer ewidencyjny działki, numer umowy kompleksowej, adres e-mail, numer telefonu, moc instalacji, jej koszt i daty płatności.
Zaloguj się profilem zaufanym na https://gwd.nfosigw.gov.pl/ i gotowe! 
Możesz też złożyć wniosek razem z nami
Krok 1
Prześlij dane i skany dokumentów w mailu

Wystarczy, że w mailu zatytułowanym „IMIĘ, NAZWISKO, DOKUMENTACJA MP”, wysłanym na adres mp@zielona-energia.com, zawrzesz następujące informacje i dokumenty w czytelnej formie:

 • Adres mailowy wnioskodawcy; 
 • Numer kontaktowy wnioskodawcy; 
 • PESEL wnioskodawcy; 
 • Numer konta bankowego wnioskodawcy (podany numer konta nie może należeć do innej osoby niż składającej wniosek); 
 • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej oraz oświadczenie potwierdzające rozliczanie się na zasadach systemu net-billing.
 • Skan zaświadczenia o przyłączeniu instalacji do sieci wydany przez zakład energetyczny w momencie wymiany licznika na dwukierunkowy (WAŻNE! Na zaświadczeniu musi zostać wpisany numer PPE);
 • Skan podpisanego dokumentu pełnomocnictwa, zgodny z aktualnymi warunkami 4. edycji programu dofinansowania;

Krok 2

Wyślij wydrukowany i podpisany dokument pełnomocnictwa
Dokument pełnomocnictwa z powyższego punktu (wydrukowane i podpisane pełnomocnictwo) prosimy przesłać na adres siedziby firmy zielona-energia.com w Warszawie: ul. Konstancińska 2 Lok. U27, 02-942 Warszawa.

Masz pytania? Chcesz złożyć wniosek?
Napisz na adres: mp@zielona-energia.com