WATTrouter

WATTrouter 2019-04-30T08:32:40+02:00

Sterowniki WATTrouter M są pomysłowymi i uniwersalnymi urządzeniami programowalnymi, które pozwalają na akumulację nadwyżki (nadmiaru) energii wytwarzanej przez mikroelektrownię fotowoltaiczną (lub wiatrową). Umożliwiają efektywną akumulację nieelektryczną bez stosowania kosztownych akumulatorów.

Sterownik składa się z dwóch zespołów funkcjonalnych: modułu czujników prądu i regulatora.

Moduł czujników mierzy prądy płynące z domu i do domu. Regulator ocenia zmierzone prądy i uwzględniając próbkowane napięcie oblicza moc i kierunek przesyłu energii: wytwarzanie (produkcja) lub pobieranie (konsumpcja). Jeśli wykrywana jest produkcja, to wbudowane wyjścia regulatora włączają się zgodnie z zaprogramowanym układem priorytetów i załączają przyłączone do nich obciążenia. Regulator zawsze dąży do utrzymania zerowego przepływu energii przez moduł czujników prądu, a tym samym przez główny licznik energii elektrycznej w domu.

Korzystanie z poboru własnego energii EFW wymaga posiadania odbiorników ciepła (obciążeń termicznych), takich jak bojlery, pojemnościowe podgrzewacze wody, elementy grzewcze, podgrzewacze wody do basenu itd. Tę samą rolę mogą również pełnić klimatyzatory, pompy basenowe, pompy c.o. bądź podobne odbiorniki zdolne do akumulowania energii lub do poboru energii elektrycznej w czasie jej wytwarzania.

Sterowniki mogą być łatwo programowane przez interfejsy USB lub Ethernet. Dostępne są także aplikacje pod Windows i Android oraz interfejs sieciowy.