Gwarancja obniżenia rachunków za prąd!  kontakt@zielona-energia.com | +48 22 276 67 87
Mój Prąd 3.0 z zielona-energia.com to prostsze niż myślisz
Program Mój Prąd to dofinansowanie do Twojej instalacji fotowoltaicznej, a w tym roku mamy już jego trzecią edycję. Przedstawiamy, jak razem z nami zgłosić podanie o wniosek i jakie spełnić wymagania.
Wniosek możesz zgłosić samemu
Możesz to zrobić na własną rękę, ale zachęcamy też do skorzystania ze wsparcia naszych przedstawicieli handlowych.
Wniosek o dofinansowanie może złożyć tylko osoba fizyczna, która ma podpisaną umowę kompleksową z OSD.
Najważniejsze pytanie to oczywiście „jakich dokumentów potrzebuję?”.
 • Faktura za instalację PV od zielona-energia.com;
 • Potwierdzenie płatności (potwierdzenia przelewu, w przypadku kredytu/leasingu potwierdzenie płatności od zielona-energia.com o wpłynięciu środków z banku);
 • Zaświadczenie OSD potwierdzające przyłączenie do sieci – zaświadczenie wystawia OSD po wymianie licznika na dwukierunkowy. W przypadku braku otrzymania zaświadczenia od pracownika OSD dokument można otrzymać, dzwoniąc na infolinię do swojego operatora. Na zaświadczeniu musi być wpisany numer PPE (punkt poboru energii), zaświadczenie wysyłane jest do klienta w wersji papierowej;
 • Jeżeli reprezentacja jest wieloosobowa, wniosek winien zostać złożony (podpisany) przez jedną z osób uprawnionych (w tym wypadku Reprezentanta), a w sekcji załączniki należy dołączyć upoważnienie sporządzone przez pozostałych członków uprawnionych do reprezentacji, np. w przypadku wystawionego zaświadczenia OSD na dwie lub więcej osób;
 • Jeśli posiadasz kilka dokumentów jednej kategorii, np. 2 faktury, zeskanuj je lub skompresuj do jednego pliku (np. ZIP).

Do tego potrzebne będą też: numer PESEL, numer konta bankowego, numer PPE, numer ewidencyjny działki, numer umowy kompleksowej, adres e-mail, numer telefonu, moc instalacji, jej koszt i daty płatności.
Zaloguj się profilem zaufanym na https://gwd.nfosigw.gov.pl/ i gotowe!

Możesz też złożyć wniosek razem z nami
Choć sam proces będzie dłuższy, można złożyć wniosek o dofinansowanie razem z zielona-energia.com. Wystarczy, że w mailu zatytułowanym „IMIĘ, NAZWISKO, DOKUMENTACJA MP” wysłanym na adres mp@zielona-energia.com, zawrzesz następujące informacje i dokumenty w czytelnej formie:
 • Potwierdzenie przelewu na kwotę całkowitą instalacji (w przypadku kredytu – potwierdzenie z banku);
 • Skan zaświadczenia o przyłączeniu instalacji do sieci wydany przez zakład energetyczny w momencie wymiany licznika na dwukierunkowy (WAŻNE! Na zaświadczeniu musi zostać wpisany numer PPE);
 • Numer konta bankowego wnioskodawcy (podany numer konta nie może należeć do innej osoby niż składającej wniosek);
 • Adres mailowy wnioskodawcy;
 • Numer kontaktowy wnioskodawcy;
 • PESEL wnioskodawcy;
 • Faktura za instalację PV;
 • Potwierdzenie opłacenia instalacji;
 • Skan podpisanego dokumentu pełnomocnictwa, zgodny z aktualnymi warunkami 3. edycji programu dofinansowania;
 • Numer umowy kompleksowej.
Dokument z ostatniego punktu (wydrukowane i podpisane pełnomocnictwo) prosimy przesłać na adres siedziby firmy zielona-energia.com w Warszawie (ul. Konstancińska 2 Lok. U27, 02-942 Warszawa).
Możesz też złożyć wniosek razem z nami

Masz pytania? Chcesz złożyć wniosek?
Napisz na adres: mp@zielona-energia.com

Ciesz się niższymi rachunkami za prąd jeszcze przed instalacją modułów.

Podejmij decyzję do 28.02.2022 i skorzystaj z promocji, w której obniżamy Twoje koszty, a Ty czerpiesz korzyści z energii słonecznej już od podpisania umowy.